گروه پلاس کافی فعالیت خود را از سال 1396 در زمینه قهوه های اسپیشیال، تولید پودر هات چاکلت و چای ماسالا و …، آموزش منوی بار گرم، بار سرد و منوی غذاهای کافی شاپی آغاز کرده است.